NEMI GOVOR

– Dragan Racković

Čujem jasan nemi govor
a eho njegov dušu mi lomi
beznadne su reči u vetar rečene
odbijene želje još neizrečene.

Beznadan vapaj roba ljubavi
odolevaju okovi njegovoj navali
a onda uzdah nemoći se čuje
ko fijuk granate preteći odjekuje.

Ti dželate što bičuješ srce mi i dušu
ako sledio budeš pogled svoga mučenika
videćeš horizont gde pogled počiva
videćeš sebe sa bičem u ruci, a onda…

Comments are closed.